HOMEETON Mittaus

  • Sisäilman “toksisuutta” eli myrkyllisyyttä aiheuttavat useat kosteusvauriomikrobit ja niiden erittämät aineenvaihduntatuotteet, VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet sekä muut haihtuvat kemialliset yhdisteet, kuten puhdistus- ja desinfiointiaineiden tehoaineet.
  • HOMEETON Mittauksessa kerätyn näytteen toksisuus testataan aidoilla ihmissoluilla Tampereen yliopistollisessa laboratoriossa, Ficamissa.
  • Mikäli HOMEETON Mittauksen tulokset indikoivat sisäilman toksiseksi, on toksisuuden aiheuttaja ja sen sijainti selvitettävä.
  • HOMEETON Mittaus suositellaan tehtäväksi kaikissa rakennuksissa 2 vuoden välein sisäilman laadun tarkkailemiseksi.

    Jätä puhelinnumerosi

    Selvitetään yhdessä, onko sinulla tarvetta sisäilmatutkimukselle