Huurrevesimenetelmä

Huurrevesimenetelmä on Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy:n kehittämä innovatiivinen menetelmä sisäilman mittaukseen. Menetelmässä voidaan mitata suoraan sisäilman laatua – onko sisäilma turvallista sekä puhdasta hengittää.

Huurrevesimenetelmä on sisäilmatutkimuksena helppo, nopea ja luotettava, ja se voidaan tehdä täysin rakennuksen rakenteita avaamatta.

Huurremittaus on tällä hetkellä markkinoiden ainoa testi, joka mittaa suoraan hengitysilman toksisuutta ihmiselle eikä vain rakenteiden kosteutta.

Näin huurremittaus toimii

Homeiden, sädesienten ja biosidien rasvaliukoiset myrkkyrakkulat tarttuvat vesimolekyylien ja ilman rajapintaan ja näin kulkeutuvat sisäilman vesihöyryn mukana kaikkialle rakennukseen. Ilmaa jäädyttämällä voidaan siten mitata sisäilman toksisuutta.

  1. Huurrevesimenetelmässä mittauslaitteen sisälle asetetaan hiilidioksidijäätä. Hiilidioksidijään kylmän lämpötilan vuoksi sisäilman vesihöyry tiivistyy mittauslaitteen pintaan. Tiivistynyt huurrevesi kerätään näyteputkiloon, jonka jälkeen näytteet lähetetään laboratorioon analysoitavaksi.
  2. Näytteet analysoidaan kansainväliset standardit täyttävässä OECD-GLP-sertifioidussa tutkimus- ja testauslaboratoriossa FICAMissa. FICAM on Tampereen yliopiston solututkimus- ja testauslaboratorio.
  3. Näytteen myrkyllisyys testataan oikeilla ihmissoluilla. Näytteen tulos kertoo, kuinka suuri prosentuaalinen määrä ihmisen immuunipuolustuksesta vastaavista makrofagisoluista kuolee, kun niitä altistetaan sisäilman huurrevesinäytteelle.

MITTAUS

1. Sisäilma jäädytetään huurrevedellä

ANALYSOINTI

2. Näyte analysoidaan sertifioidussa laboratoriossa

TOKSISUUS

3. Näytteen myrkyllisyys ihmissoluille testataan

Sisäilman toksisuuden selvittäminen nopeasti, luotettavasti ja edullisesti

Menetelmällä voidaan selvittää rakennuksen kokonaistoksisuus ja sen perusteella saadaan tieto lisätutkimusten tarpeesta. Huurrevesimenetelmä on ainoa sisäilman laadun tutkimusmenetelmä, joka perustuu solutoksikologiaan.

Menetelmällä havaitaan homemyrkyt, rakennusmateriaalien biosidit sekä puhdistusaineiden ja kemikaalien biosidit.

Huurrevesimenetelmällä on tutkittu luotettavasti sisäilman laatua jo vuodesta 2016 lähtien sadoissa eri kohteissa. Näyte kerätään suoraan sisäilmasta, jota rakennuksessa hengitetään.

Näyte voidaan ottaa mihin vuodenaikaan tahansa. Sisäilman laatu kannattaakin mittauttaa esimerkiksi oireilujen ilmaantuessa ja sisäilman laatua epäiltäessä, vuokrasopimusta tehdessä, asuntoa myydessä ja ostaessa, rakennuksen valmistuttua sekä vuositarkastusten yhteydessä.