VOC-tutkimus

  • VOC-kaasuja eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä on satoja erilaisia.
  • VOC-yhdisteiden sisäilman päästölähteitä ovat esimerkiksi rakennus- ja sisustusmateriaalit, kuten muovi-, parketti- ja laminaattilattiat, maalit, liimat ja sidosaineet sekä puhdistus- ja desinfektioaineiden tehoaineet.
  • VOC-yhdisteiden aiheuttamia terveysoireita ovat esimerkiksi päänsärky, limakalvojen ja silmien ärsytysoireet. Altistuminen VOC-yhdisteille voi aiheuttaa myös vakavia hengitystieinfektioita. Jo yhdenkin VOC-yhdisteen esiintyminen sisäilmassa voi aiheuttaa terveysoireita, mutta usean eri VOC-yhdisteen yhteisvaikutus voi olla elimistölle erittäin haitallinen.
  • VOC-tutkimus on asumisterveysasetuksen mukainen hyväksytty tutkimusmenetelmä, jonka avulla saadaan selville sisäilman VOC-yhdisteiden määrä ja laatu.
  • MIkäli VOC-tutkimuksen tulokset ylittävät asumisterveysasetuksessa säädetyn kokonaispitoisuuden toimenpiderajan, voidaan tulosten tuella laatia jatkotoimenpide-ehdotukset VOC-päästölähteen paikantamiseksi ja poistamiseksi.

    Jätä puhelinnumerosi

    Selvitetään yhdessä, onko sinulla tarvetta sisäilmatutkimukselle